مقالات

ترند های طراحی وب در سال 2020

طراحی وب همیشه در حال رشد و تحول است و بروز ماند در این حوزه یک کار تمام وقت است. یک طراحی بروز و طبق ترند های امروز ممکن است فردا به نظر مسخره و تحقیرآمیز باشد و همچنین وبسایتی که با متدهای قدیمی طراحی شده ممکن است به کاربران شما نشان دهد شما قدیمی هستید و یا اهمیتی برای آن ها قائل نیستید. در اینجا چند راه به شما نشان خواهیم داد تا وب سایت خود را بروز نمایش دهید و برای سال 2020 آماده شوید